logo
logo

Pranešimas apie soliariumų poveikį

news-img

Nyderlandų Sveikatos apsaugos ministerija pradėjo remti saikingą soliariumų naudojimasi.

Pagal pareikšta nuomonę Sveikatos Mokslo tarybos ir sveikatos apsaugos ministerijos, Nyderlandų Dutch Health Council (Olandijos Sveikatos taryba) praneša, kad nėra jokių įrodymų prieš vidutinės insoliacijos į atvirą orą, arba į soliariumą.
(insolicija [lot. insolatio – ilgas buvimas prieš Saulę]: 1. švitinimas Saulės spinduliais; 2. Saulės energijos kiekis, tenkantis per tam tikrą laiką vienetiniam plotui.

Taigi savo pranešimu kuris skirtas vyriausybės ministerijoms, taip pat organizacijų susijusių su sveikatos ir vartotojų apsauga ir mokslo taryba, Nyderlandai atkreipia dėmesį, kad nėra jokios priežasties, teigti, kad yra kokių nors sąsajų, tarp soliariumų naudojimo ir didesnę riziką susirgti odos vėžiu ryšį.

Sveikatos Mokslo tarybos pakankamai išreikštas skepticizmas ir dėl neseniai priimtų tarptautinių tyrimų agentūros Cancer (IARC) sprendimu, siekiant didinti spinduliuotės rizikos šaltinių ir ultravioletinių spindulių rizikos į pirmąją kategoriją. Tai, pasak mokslininkų, nėra jokių mokslinių įrodymų. Savo nuomonę pateikė dalis autoritetingų mokslininkų taryba, be kita ko, paaiškino teigiamą poveikį užtikrinant tinkamą žmogaus organizmą su vitamino D gamyba, kurio susidarymas, dėl ultravioletinių spindulių, yra daugiau kaip 90% procentų.

Tokios organizacijos, kaip Nyderlandų Sveikatos Mokslo taryba, (Olandijos Sveikatos taryba) įvertinimai apsiriboja, tik
objektyviai įrodomais kriterijais ir todėl pagal įvertintas išvadas – tai yra labai teigiamas signalas”, – praneša Ed Brand kuris atstovauja mokslinių tyrimų Forumą Sunlight (Sunlight tyrimų Forumas – SIS Nepelno organizacija)

Olandijos Sveikatos taryba yra labiausiai žinomas mokslo patariamasis organas Nyderlandų sveikatos srityje. Jų tyrimų vertinimai, rekomendacijų rezultatai ir išvados dažnai yra panaudojami teisės aktų projektų turiniui.

Forumas Saulės šviesa (Sunlight tyrimų Forumas – SIS) yra nepelno organizacija, kurios būstinė yra Olandijoje. Jos tikslas yra viešai skelbti apie naujausius medicinos ir mokslinių tyrimų, vidutinio poveikio ultravioletinių spindulių poveikius žmogui rezultatus.